За нас

Една мечта облечена в надежда, вяра и обич!

Това ни събра на 17.09.1999г. И от тогава... Много мечти, но вече реализирани.
Много обич – получена и споделена.
Стотици незабравими очи и спомени. Спомени и опит, който ни води напред. До сега!

ФИЛОСОФИЯ

Философията на Частна детска градина “ Дъга от мечти “се основава на идеята за
цялостно развитие на детската личност чрез адаптиране, индивидуализиране и интегриране на активности, сигурност и подкрепа, самоутвърждаване и свобода на избора.

МИСИЯ

Подготовка на децата за предизвикателствата на времето чрез стимулиране на
техния потенциал и защита на правата им.

ВИЗИЯ

ЧДГ “Дъга от мечти“ е любимо място на децата, осигуряващо емоционален комфорт
и целенасочена подготовка за училище.